วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายงานตัว

    

  สวัสดีค่ะดิฉัน

     นางสาวจันทิมา ท้าวญาติ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น